SLOVENSKÁ POŠTA

Pre klienta Slovenská pošta sme v spolupráci so spoločnosťou Digitrix vytvorili televíznu reklamnú kampaň. Našou úlohou bolo vytvorenie full CGI spotu, ktorý by jednoducho ozrejmil fungovanie novej doručovacej služby.