NESTLÉ

Okrem komerčných projektov sme sa zúčastnili súťaže spoločnosti Nestlé pod záštitou webovej stránky www.talenthouse.com. Projekt bol vytvorený v súťažných podmienkach za 3 večery a obsahovo sa zameriaval na súťažné zadanie „Daily dose of decandence“, určené pre kávu Coffee-mate.