KARPATSKÉ BRANDY

V spolupráci s grafickým štúdiom Mr. Design, s. r. o., ktoré sa zaoberá obalovým dzajnom, sme vytvorili hlavný záber televíznej reklamy pre produkt Karpatské Brandy Špeciál. Predstavu klienta o estetickom nalievaní brandy, sme zobrazili cez vytvorenie full CGI záberu na dosiahnutie žiadaného efektu, čo bolo praktickejším riešením ako fyzické nakrúcanie.