L.A.D. PLUS

Pre spoločnosť L.A.D. plus sme v spolupráci so spoločnosťou Animagraf vytvorili návrh novej grafickej identity webstránky a taktiež sme vypracovali na SEO analýzu a obsahovú časť webu

Návrh novej identity webstránky